Mag ik even met je sparren?

Je organisatie in vertrouwde handen bij de Chief on Demand.

Versterking van het directie-/managementteam in huis halen is niet altijd mogelijk. De taakinhoud is (nog) niet vastomlijnd of het budget is ontoereikend. De organisatie zou eigenlijk iemand nodig hebben die voor langere tijd meekijkt en -werkt, waar en wanneer dat nodig is. Op topniveau, om knelpunten op te lossen en de business te laten excelleren. Iemand die flexibel inzetbaar is, of het nu gaat om structurele vraagstukken of om een actueel probleem dat zich vooraf niet eens laat plannen.
Dit zijn de terreinen waar de Chief on Demand-service van Triceps in werking treedt. De chief is een strategisch expert met bewezen ervaring op dt-, mt-, bestuurs- of ceo-niveau en komt jouw organisatie versterken. Hij/zij spart met de eindverantwoordelijken en draait als volwaardig lid van het managementteam mee om de organisatie te leiden. Hands on, betrokken, en met een can do-mentaliteit. De chief levert oplossingen die praktisch, concreet en kosteneffectief zijn en werkt als een plug-in, dus alleen als het nodig is. Voor de behoeften die buiten zijn/haar kennis- of ervaringsgebied vallen, schakelt Triceps vanuit het netwerk de juiste mensen bij. Voor de organisatie direct een zorg minder.

Op verzoek levert Triceps betrouwbare en sterke Chiefs on Demand, parttime of op projectbasis: de Chief Human Resources Officer (CHRO) voor hr-vraagstukken en het creëren van high performing teams en organisaties.

Human resources strateeg voor het creëren van high performing organisaties
Een sterke bedrijfscultuur biedt een krachtig competitief voordeel. Vooral in tijden van verandering. Is de bedrijfscultuur goed gelinkt met de koers van de business? Grote kans dat dan ook acquisitie, groei, productvernieuwingen of een voorgenomen fusie succesvol zijn. Werknemers vormen de bedrijfscultuur en de grootste uitdaging van het management is dan ook iedereen zo effectief en gebalanceerd mogelijk te laten bijdragen aan het grotere geheel.

Bij uitstek is dit het domein van Triceps’ Chief Human Resources Organisation on Demand (CHRO-on-Demand). Als de nood het hoogst is komt deze betrouwbare HR business partner de organisatie versterken. Op basis van vertrouwen en kameraadschap en met opgestroopte mouwen. Dat gaat verder dan vrijblijvend adviseren: als business partner is de CHRO-on-Demand een actieve sparringpartner op het gebied van cultuur en gedrag, die beslissingen neemt en problemen oplost, fungeert als makelaar in talent en relaties ontwikkelt. Met communitymanagement van alle medewerkers als speerpunt zal deze chief netwerken, doen aan teambuilding en conflicten oplossen. Ook beïnvloedt en coacht hij of zij cultuur en gedrag. Deze chief weet wat mensen beweegt in hun werk en beschikt over een breed instrumentarium om gedrag te beïnvloeden.

Jan Michielsen

'Alles draait om leiderschap en inzicht'

Als sparringpartner voor CEO’s, managementteams of investeerders en als strateeg voor veranderingsprocessen is Jan Michielsen de ware CHRO-on-Demand. “Veel bedrijven willen een van de business-strategie afgeleide HR-strategie. Met een duidelijke HR-agenda, die aansluit op de toekomstige ontwikkelingen van de organisatie. Bij krimping of uitbreiding, organische groei of een overname, een nieuwe productmarkt of nieuwe sales cultuur: elke fase van de organisatie vraagt om een nieuw soort leiderschap en de CHRO weet deze vertaalslag te maken. Een bedrijfscultuur kun je zomaar niet veranderen, maar je kunt wél het effect van een beslissing helder maken.
We geloven in het product en de markt en bekijken of de organisatie op de juiste manier is ingericht. Onze eerste vraag is steevast: ‘Waarom wil je organisatie dit doen?’, om vervolgens meteen de vertaalslag naar de toekomst te maken: misschien kan je nu al technologische expertise aan boord halen, of mensen uit de VS, als daar je groeimarkt ligt. Vaak ben je een klankbord voor de CEO, die zijn persoonlijke drijfveren nu eens kan ventileren bij iemand van buiten de organisatie.
De Franse CEO Henri-Marc Perrin van international Cellmark raadpleegt me afhankelijk van het probleem. Hij weet wat hij aan me heeft. Vaak gaat het om advies in organisatieveranderingen, maar hij vraagt me ook mee te denken over individuele issues en beloningsvraagstukken, of hoe om te gaan met status en ego als drijfveer van medewerkers en stakeholders in de landen waar Cellmark actief is. Ik hou van dit bedrijf, raak er zelf ook door geïnspireerd.
Een andere klant is Solarge, een scale up op de High Tech Campus dat zich via mkb naar corporate zal ontwikkelen met een geweldig innovatief energiesysteem. Op dit moment is de organisatiestrategie nog een volledig green field. Het is voorrecht om van deze fase mee te mogen denken over de inrichting van de organisatie. Het samen bouwen aan de cultuur, en het vormen van leiderschapsteam vanaf de basis: fantastisch!
Waarom voor Triceps gekozen wordt? We laten zien wie we zijn als mens en bouwen zo een vertrouwensband op met de CEO’s en managementteams. Wij van Triceps begrijpen hen, komen als kritische coach naast ze zitten en denken actief mee. We weten waar bedrijven mee bezig zijn en zijn een heel goede partner waar het gaat om de uitvoering: (team)coaching, search, changemanagement – we kunnen alles inzetten. Aan de hand van teamprofielen brengen we evenwicht in het team en begeleiden we het naar een high performing team.

‘CAN DO’ on demand. Ask Triceps!

Regelmatig willen organisaties, investeerders en bedrijven in de scale up fase en/of MKB de hulp van een CHRO of CFO inroepen en de dienstverlening opschalen in bepaalde periodes. Het abonnementensysteem van Triceps maakt een Chief on Demand mogelijk voor ondernemingen van elke omvang.
Wil je in gesprek met een Chief on Demand? Bel (088) 5000 500 of mail: info@triceps.nl
Henri-Marc Perrin, Managing Director bij Chemicals Cellmark en Jan Vesseur van scale-up Solarge vertellen over hun ervaringen met de CHRO-on-Demand van Triceps.
Sinds 2011 maakt Cellmark regelmatig gebruik van de Chief on Demand-service van Triceps en werken Henri-Marc Perrin, managing director Chemicals Europe en Jan Michielsen als CHRO nauw samen in strategische hrm-trajecten. Tijd om naar Parijs te bellen en Henri-Marc om zijn ervaringen te vragen.
‘Allereerst gaat het om wederzijds vertrouwen en elkaar goed verstaan. Over leiderschapsstijl en visie op hrm moet je een gemeenschappelijke basis hebben. Op deze punten begrijpen Jan en ik elkaar goed. In de loop der jaren werkte hij binnen ons Europese team succesvol aan diverse projecten. Zo moesten bij een bedrijfssplitsing de HR-kwesties ondersteund worden en worden geïntegreerd in een nieuw bedrijf. Niet alleen de sleutelfiguren moesten op hun nieuwe rol worden voorbereid, maar ook de mensen die buiten die splitsing vielen.’

‘Jan laat ons out of the box denken, dat is de sleutel tot succes.’

‘Een ander voorbeeld is dat we vanuit een decentrale organisatie van ondernemingen verspreid over Europa, een nieuw commercieel managementteam moesten opbouwen dat als één team zou opereren en dus ook een nieuwe set aan waarden nodig had. Ook heeft Jan geholpen met het opzetten van een veranderstrategie voor de efficiënte inrichting van het commerciële en sales team van Cellmark en verzorgde hij de recruitment van logistiek managers en sales directeuren in Frankrijk en Duitsland.’
‘Omdat we met 700 medewerkers een middelgroot bedrijf zijn is een fulltime HR-functie niet nodig. Maar we zijn ook een multinational en willen in de zeven landen waar we opereren onze processen op orde hebben en ons team en mensen agile, en volgens de beste HR-standaarden managen en ondersteunen. Het outsourcen van CHRO is daarom onze bewuste keuze. Jan brengt best practices op het gebied van HR in, en hij implementeert ze. Dat hij in diverse landen en culturen gewerkt heeft en als agile consultant bij multinationals bewezen ervaring heeft maakt hem de juiste man op de juiste plek. Zo’n twee tot drie keer per jaar werkt hij als CHRO voor Cellmark.’
‘Jan snapt onze cultuur, onze mensen en de manier waarop we de dingen doen. Heel waardevol vond ik de oefeningen die hij in teamsessies en met managers deed, met als doel iedereen ‘open minded’ te krijgen en ‘uit de comfort zone’ te laten stappen. We kwamen erachter dat mensen meer met elkaar gemeen hadden dan ze vooraf dachten.

Of het nu gaat om HR-management, mensgerichte vraagstukken of assessments, het is heel fijn dat ik Jan hierin als klankbord kan raadplegen en dat ik mijn ideeën bij hem kan toetsen.’

Jan Vesseur van scale-up Solarge vertelt over zijn ervaringen in de samenwerking met Jan Michielsen als CHRO-on-Demand.
‘De afgelopen jaren heb ik meerdere keren met Jan samengewerkt. De eerste keer was dat bij Imation waar ik Jan gevraagd had ons als CHRO-on-Demand te helpen bij het aanpakken van een ingrijpende internationale reorganisatie van de Europese organisatie. Heel praktisch moesten lijsten en afvloeiingsregelingen worden samengesteld en –veel belangrijker- de mensen in deze trajecten moesten worden begeleid. Wat mij betreft is deze ronde voorbeeldig verlopen, hoe pijnlijk zo’n traject ook is. Na ruim vier jaar word ik nog steeds gebeld door oud-collega’s die deze periode, mede door de grote inbreng van Jan, hebben ervaren als zeer professioneel en altijd met menselijke maat.’
‘Ook bij Nature Group waar ik als nieuwe CEO nadrukkelijk met het MT aan de slag wilde heeft Jan me geholpen. In meerdere meerdaagse sessies doorliepen we een heel traject, beginnend met assessments, om de samenwerking en effectiviteit te verbeteren (Good to Great). Deze periode van uiteindelijk bijna 2 jaar heeft zeer veel opgeleverd, ondanks aanvankelijke scepsis bij sommigen. De rol van Jan, met zijn jarenlange ervaring als leidinggevende binnen HR en als lijnmanager, is daarbij cruciaal.’

'De rol van Jan als leidinggevende binnen HR en als lijnmanager is cruciaal.'

‘In de opstartfase kunnen we ons bij Solarge geen fulltime CHRO-expert veroorloven van het niveau van Jan. Die toegevoegde waarde heb je misschien maar een paar uur per week nodig. Dan is de CHRO on Demand een uitkomst. Wel is het een voorwaarde dat je elkaar goed kent; je geeft iemand veel verantwoordelijkheid. Bij een start-up/scale-up zijn teamvorming, selectie en aansturing de essentiële fase in de opbouw van het bedrijf. Doordat ik vaker met Jan gewerkt heb, weten we goed hoe de ander werkt, waar ieders kracht ligt en waar niet.’
‘Jan put uit een zeer complete ervaring en is bovendien bereid om op alle punten te helpen waar dat gewenst is. Bij Imation kon Jan direct met de corporate CHRO in Minneapolis schakelen, met of zonder mijn aanwezigheid, en een uurtje later besprak hij praktische punten voor het volgende exitgesprek met de lokale officemanager of HR-administrator in Hoofddorp. Heel waardevol.’
Tekst: Brief van de Koning

Namens het gehele Triceps team danken wij Jan Michielsen, Jan Vesseur, Henri-Marc Perrin, Joyce Bastiaans van Secure Design en ons vaste schrijversteam Brief van de Koning/Lidy Lathouwers en Merel Morre voor hun inspirerende woorden.