Are you at your most powerful?

Coaching

Soms heb je twee mensen nodig om met jezelf te praten

Mensen functioneren vaak in complexe krachtenvelden met zware verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. De snelheid, dynamiek en complexiteit van veranderingen in organisaties maken het
voor een individu vaak lastig te bepalen wat dit qua invulling van een rol of baan voor haar of hem
betekent. Triceps begeleidt organisaties en professionals in situaties van groei en verandering.
Coaching helpt om een nieuw perspectief te creëren op persoonlijk en professioneel functioneren.
Het helpt om inzicht in het eigen functioneren te vergroten en lacunes in de vaardigheden aan te
vullen. De coach richt zich met name op de kansen die er liggen.

Heeft u een coachingsvraag en wilt u eens van gedachten wisselen over welke mogelijkheden bij uw
organisatie passen, de coaches van Triceps gaan graag eerst vrijblijvend met u in gesprek. Alleen al
daarvan wordt u wijzer. Wij bieden opdrachtgevers, vanuit diverse organisatie vraagstukken verschillende coachingsprogramma’s.