Are you at your most powerful?

Assessment

Duik in jezelf en kom boven

Triceps maakt voor haar Assessments gebruik van een psychologisch en linguïstisch
ordeningssysteem; FITCH. In de praktijk ontwikkeld en voortdurend actueel gehouden. Het model
beschrijft het gedrag van mensen in termen van rollen en interacties. Het is daarmee een
analysehulpmiddel, waarmee integraal personen, functies, afdelingen of organisatieculturen in kaart
gebracht worden.

Het model bevat psychologische theorieën, waaronder de bekende ‘Big Five’
persoonlijkheidseigenschappen. Het besteedt aandacht aan effectief en ineffectief gedrag.
Bovendien beperkt deze test zich niet tot aspecten van het menselijk functioneren, zoals
persoonlijkheid en eigenschappen. Het brengt het ook capaciteiten van kandidaten in beeld. In dit
assessment wordt tevens zichtbaar waar de ambities van de kandidaat liggen en de
ontwikkelindicaties om die ambities te verwezenlijken.