Are you at your most powerful?

Change Consulting

Verandering zit wel degelijk in onze cultuur

Wat eufemistisch verandermanagement wordt genoemd, is in veel gevallen een reorganisatieadvies.
U wilt iets veranderen en zoekt daarin richting, tools en een klankbord. Triceps biedt dat. De
consultants van Triceps zijn door de wol geverfd en ondersteunen u heel pragmatisch om uw doelen
te bereiken. Daarbij steunen we op tools als Fitch en op collega’s aan wie de oplossingen getoetst
worden.

Als iedereen roept dat het grootste kapitaal van een organisatie de mensen zijn, dan is change
consulting vooral mensenwerk. Dat voelen we ook zo. Triceps zal altijd zoeken naar de mens binnen
de organisatie en vindt de oplossing ook in alle gevallen op die as. Dat is geen principe, maar het
resultaat van pakweg 250 jaar managementervaring die binnen Triceps aanwezig is.

Contact met Triceps?
E: info@triceps.nl
T: 088 5000 500