Are you at your most powerful?

Outplacement

De horizon is geen grens

“Het klinkt ongelooflijk, maar Triceps Outplacement Services staat garant voor 98% succes.”

“Waarom heb ik nooit eerder contact gehad met Triceps? Ze combineren Outplacement met search.
Hoe logisch!”

Het begrip outplacement roept onmiddellijk associaties op met reorganisatie, inkrimping of
bijvoorbeeld ontslag. Vaak nare omstandigheden waarbij werkverhoudingen verstoord raken en de
sfeer tastbaar zwaar drukt. Het bedrijf ligt onder vuur, collega’s zitten op de schopstoel of – in het
persoonlijkste geval – staat je eigen positie ter discussie. Vervelend? Eventjes misschien, maar dan
moet je opstaan en de rozen ruiken. Triceps is meester in dit metier en heeft de attitude en de
middelen om van een halfleeg glas een heel vol glas te maken.
Natuurlijk is het niet prettig wanneer er getwijfeld wordt aan je capaciteiten of wanneer blijkt dat je
al jaren op de verkeerde stoel de verkeerde dingen aan het doen bent. En een gedwongen afscheid is
voor niemand met ambitie een mijlpaal om trots over te verhalen op feestjes. Er is echter een
keerzijde en die is rooskleurig. Twijfel is de basis van alle vooruitgang, ‘never stop questioning’ sprak
Einstein. Met een gezonde dosis twijfel begint de speurtocht naar je ware zelf. Het is de start van een
eerlijk traject waarin de waarheid ten aanzien van ambities, talenten, wensen, vaardigheden en
mogelijkheden onderzocht wordt. Een zware tocht waarbij de echte jij zichtbaar wordt, opstaat en
kennis met je maakt. Want dat is de basis, kennis over jezelf. Wat beweegt je, waar moet je om
lachen, wat gaat je gemakkelijk af, waar ligt je passie. Wanneer we die zaken gezamenlijk boven
water hebben, zijn de bouwstenen voor jouw toekomst uitgehouwen.
Veel outplacement richt zich op het bestaande patroon, ‘we hebben hier een manager dus die moet
straks weer manager worden, maar dan elders’. Dat is niet zorgvuldig en het gaat voorbij aan de
persoon. Kijk in je hart en luister heel aandachtig naar het kloppen. Denk jezelf los van je leaseauto
en je aandelenpakket, vergeet de blikken uit je omgeving. Het gaat hier om jouw geluk. Triceps helpt
je vrij te denken en creatief om te gaan met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het is logisch te
denken dat je goed bent in wat je al lang doet. Maar het is net zo logisch te denken dat je goed bent
in wat je leuk vindt. En er is een plek voor jou waar die dingen samenkomen, het vergt alleen wat
meer inspanning, wat meer betrokkenheid en wat meer oprechtheid van je adviseur. Een adviseur
die trouwens altijd een duo is, want bij Triceps houden we elkaar scherp door in sterk
complementaire teams te werken. Twee harten voelen meer dan één nietwaar. Bij Triceps kúnnen
wij niet anders dan die extra stappen zetten. Dat is namelijk onze passie; spitten in karakters en
spitten in de arbeidsmarkt. En een mooie, creatieve puzzel leggen met de gevonden ingrediënten.

TRICEPS verzorgt Outplacement voor medewerkers van bedrijven als PHILIPS, FEI Company,
VanderLande, TP Vision, Deutsche Bank, AKZO en vele anderen, en is met name actief in de regio’s
Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Maastricht.