Are you at your most powerful?

Wie wil je zijn

Triceps maakt voor haar Assessments gebruik van een psychologisch en linguïstisch ordeningssysteem; FITCH. In de praktijk ontwikkeld en voortdurend actueel gehouden. Het model beschrijft het gedrag van mensen in termen van rollen en interacties. Het is daarmee een analysehulpmiddel, waarmee integraal personen, functies, afdelingen of organisatieculturen in kaart gebracht worden.

Het model bevat psychologische theorieën, waaronder de bekende ‘Big Five’ persoonlijkheidseigenschappen. Het besteedt aandacht aan effectief en ineffectief gedrag. Bovendien beperkt deze test zich niet tot aspecten van het menselijk functioneren, zoals persoonlijkheid en eigenschappen. Het brengt ook de capaciteiten van kandidaten in beeld. Met FITCH wordt tevens zichtbaar waar de ambities van de kandidaat liggen en de ontwikkelingsindicaties om die ambities te verwezenlijken.