Are you at your most powerful?

Zelfkennen, Zelfkiezen, Zelfsturen

Een relatie aangaan met Triceps betekent dat je je bedrijf beter leert kennen, maar ook je management, medewerkers en natuurlijk jezelf. Want Triceps denkt vanuit het individu, daar ligt de basis voor verandering. Voor verbetering. Onze consultants en coaches kennen het klappen van de zweep en weten dat zelfkennis de voedingsbodem is voor effectieve verandering. Altijd leren en daarmee smeulende vuurtjes aanwakkeren. Nieuwe brandstof voor talent, verse zuurstof voor ambitie. ZelfKennen, ZelfKiezen, ZelfSturen. Persoonlijk leiderschap volgens Triceps. Dat is de werkroute. We laten jou en je organisatie naar binnen kijken. Want daar ligt de waarde, daar ligt de kracht. Onze mensen hebben hun kilometers op alle fronten gemaakt, zijn tegen drempels gelopen en hebben overwonnen. Dat levert gefundeerde expertise en rijke netwerken die altijd aan de basis liggen van een praktische oplossing. Strategisch, tactisch, uitvoerend. Interim management, search, outplacement, coaching. En we kunnen onze kennis verankeren in commissariaten of adviesorganen. De evolutie leert ons, dat aanpassen de basis voor continuïteit is. Dat maakt de keuze voor Triceps heel natuurlijk.