Meten is weten en Google is er groot(s) mee geworden. Naast data-exploitatie, is onder meer gedurende 10 jaren onderzoek* gedaan naar de 10 kenmerken die een “beste baas” doen onderscheiden van gewoon een “baas”. En ook hier blijken technische vaardigheden en harde business skills veel minder belangrijke criteria dan nog veelgebruikte traditionele functieprofielen doen vermoeden. Wat voor managers veel belangrijker is; emotionele intelligentie en het vermogen om emoties te begrijpen en te beheersen, zowel die van henzelf als die van hun teamleden.

De beste baas:

  1. Is een goede coach
  2. Geeft teamleden vertrouwen en is geen micromanager
  3. Zorgt voor een veilige werksfeer
  4. Is productief en resultaatgericht
  5. Communiceert als de beste
  6. Ondersteunt carrièreontwikkeling
  7. Heeft een duidelijke visie voor het team
  8. Heeft de inhoudelijke kennis om het team te kunnen adviseren
  9. Werkt effectief samen
  10. Neemt sterke besluiten

Oftewel, de bekwame baas faciliteert teamleden bij het zelf oplossen van problemen, geeft de vrijheid én veiligheid om fouten te maken. Motiveert door het goede voorbeeld te geven en zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Luistert vooral ook naar wat niet gezegd wordt. Begrijpt het team en is altijd bereid informatie te delen, zorgt ervoor dat iedereen z’n eigen rol binnen het team begrijpt, acteert in het belang van de gehele organisatie, is consistent en standvastig in besluitvorming en ondersteunt medewerkers bij het behalen van persoonlijke carrièredoelen.

Nu is zo’n ‘10 punten’-lijstje mooi, overzichtelijk en best handzaam voor het functioneringsgesprek bovendien. Er valt ook nog een managementboek, symposium, workshop of verkiezing van “Beste Baas van Nederland” om heen te organiseren. Maar wat kun je er zelf mee? Of jouw teamleden?

Bij Triceps zijn we ervan overtuigd dat gedrag van leiders & managers bepalender is voor succes dan harde business skills. Om dit gedrag te objectiveren werken wij al jaren met de Fitch gedragsanalyse. In onze Executive Search trajecten, bij High Performance team trajecten voor start-up’s & scale-up’s, Jobvalidation en Executive coaching gebruiken we deze tool. Op basis van gedragscompetenties wordt de geschiktheid van een individu voor een rol of van een team voor een missie, objectief in kaart gebracht. Aansluitend helpen we graag om de individuele- en teamontwikkelingspotentie optimaal te benutten.

We hebben de Google onderzoeksresultaten vertaald in het Fitch-profiel. Dat ziet er zo uit:

Natuurlijk is de realiteit niet zo absoluut als dit profiel doet vermoeden. De kwalificatie “Bekwame Baas” is bovendien situationeel bepaald. En gelukkig is niet iedere organisatie als Google. Organisatiecultuur, -strategie, -omvang en -visie hebben invloed op de mate van “baasbekwaamheid”.

Desalniettemin ben jij wellicht nieuwsgierig hoe jij “scoort” op de meetlat van “Baasbekwaamheid” en hoe jouw team “scoort”? Of wil jij graag weten wat jouw leiderschapskwaliteiten zijn en hoe jij deze verder kunt ontwikkelen. Neem dan vooral contact op. Wij weten, meten & denken graag mee!

*via de link naar Business Insider USA vind je een uitgebreidere beschrijving van de Google-onderzoeksresultaten.