Scale-Up fit?!

Werken voor een scale-up heeft voor velen een grote aantrekkingskracht. Maar voor lang niet iedereen is dat een geschikte werkomgeving! Persoonlijkheid en soft skills zijn “make or break” voor succes.

Bij Triceps voeren we jaarlijks vele honderden carrièregesprekken. Veel gesprekken ook met directeuren en CEO’s die in meerdere rollen en organisaties successen hebben geboekt, hun neus gestoten, weer doorgegaan en zich verder ontwikkeld. Niet altijd actief op zoek, wel open voor een echte uitdaging. Scale-ups speken dan tot de verbeelding. Aan de ambitie, kennis en hard-skills om in zo’n dynamische omgeving te werken, ontbreekt het zelden.

Maar om echt succesvol leiding te kunnen geven aan een scale-up of een snelgroeiend bedrijf, helpt het als je over specifieke persoonskenmerken beschikt. In onze ervaring maakt een aantal kenmerken het echte verschil.

Een scale-up wordt in ieder geval gekenmerkt door 1 constante: verandering! De koers kan snel wijzigen, prioriteiten verschuiven en processen worden voortdurend geoptimaliseerd. Je moet je dus comfortabel voelen met het wijzigen van prioriteiten, in staat zijn om te sturen op nieuwe omstandigheden en om kunnen gaan met ups & downs. Dat vergt doorzettingsvermogen, Veerkracht en Flexibiliteit.

Scale-ups zijn organisaties in ontwikkeling. Anders dan in volwassen bedrijven ontbreekt het vaak aan standaarden, processen en heldere verantwoordelijkheden. Eigenhandig kunnen beslissen, proactief zijn en een Can-Do mentaliteit zijn dan belangrijke eigenschappen. Je moet goed kunnen plannen, prioriteiten stellen en doelen behalen. Automatismen ontbreken vanzelfsprekend. Pro-activiteit en Autonomie zijn de kerneigenschappen.

Juist omdat een scale-up een organisatie in ontwikkeling is en verandering de enige constante, is het vermogen om creatief te denken, nieuwe ideeën te genereren en problemen effectief op te lossen inzake bijvoorbeeld teamsamenstelling, productontwikkeling, procesverbetering of technische uitdagingen van groot belang. Creativiteit en Probleemoplossend vermogen zijn dan essentiële kwaliteiten.

Beschik je over deze persoonskenmerken [en de noodzakelijk hard skills voor het vervullen van de CEO-rol], dan is de kans groot dat je effectief kunt werken binnen een scale-up en effectief gaat sturen op groei en succes.

Het ‘inschatten of je als directeur in een scale-up omgeving past is ‘meetbaar’. Het assessment tool van Triceps geeft prima inzicht in de slaagkans of je succesvol kunt acteren in de dynamiek van Scale-ups. Veel van de leiders waarmee Triceps werkt, deden het assessment en passen qua eigenschappen en gedrag uitstekend in een Scale-up.

Neem contact op als je wilt weten wat dat voor jou als professional, eindverantwoordelijke of investeerder in Scale-ups kan betekenen.

Triceps helpt leiders en organisaties hun doelen te bereiken. Door onze matching, coaching en chief on demand schakel jij als executive of bedrijf door naar de volgende versnelling.

Nieuwsgierig hoe wij kunnen helpen, neem dan contact op via 088 – 5000 500 of stuur ons een bericht waarmee wij jou kunnen helpen!

White paper: Executive Search

In dit white paper voor leiders en managers delen we:
✓ Het kiezen van de juiste mensen, niet het selecteren/benoemen van goede mensen.
✓ Gedrag en soft skills bepalen het succes van een nieuwe leider, meer dan hard skills.
✓ Focus op de match met de bedrijfscultuur en waarden, het vermogen om intermenselijke conflicten op te lossen en gevoelige zaken aan te pakken.

executive search whitepaper