Triceps in de praktijk

U staat voor de belangrijke uitdaging om te innoveren. Snel veranderende marktomstandigheden, aandeelhouders en andere belanghebbenden/stakeholders vragen om voortdurende aanpassing. Aan u en uw mensen de opdracht resultaten te boeken. Dat kan alleen succesvol als uw team daadwerkelijk een High Performance Team is. Een team met de juiste mix van kennis, vaardigheden en bovenal persoonlijkheden.

Onderzoek laat zien dat 90% van het falen van innovatieprojecten is terug te voeren op een ongebalanceerd Team. Triceps biedt u de kennis en de bewezen methode om die 90% faalkans aanzienlijk te verkleinen en dus uw kans op slagen te maximaliseren.

De karakteristieken van een HPIT:

  • Snel overleg en onderlinge afstemming
  • Fysieke nabijheid tussen de teamleden
  • Informele structuur waarin iedereen met iedereen schakelt
  • Volledige betrokkenheid van alle teamleden
  • Werkend aan een gedeeld ambitieniveau
  • Creatief denken in mogelijkheden en kansen overheerst

Uiteindelijk gaat het er om dat een HPIT nieuwe oplossingen zoekt en in de praktijk vertaalt. Daarvoor is de mix van creativiteit, willen winnen, pragmatisme, realisme, besluitvaardigheid en executiekracht nodig. Dat kan alleen in een goede sfeer die gedragen en gemaakt wordt door elkaar aanvullende, stimulerende en respecterende teamleden.

Triceps gets people’s career moving. Our coaches & consultants realize change & improvements in organizations with their extensive knowledge, expertise and exclusive networks.

Employees who feel confident have much more success in realizing effective and lasting change. Triceps’ partners work in a large network of well experienced and seasoned coaches and consultants. They are respected professionals with a good reputation, who earned their credits. This mix allows us to combine a large variety of international expertise in terms of both markets and disciplines. We rely on both professional and personal networks, as well as regional partner agencies across Europe and beyond. Triceps’ sole ambition is to help, develop and grow you and your team.