Triceps in de praktijk

U staat voor een belangrijke uitdaging om te innoveren. Snel veranderende marktomstandigheden, aandeelhouders en andere belanghebbenden/stakeholders vragen om voortdurende aanpassing. Aan u en uw mensen de opdracht resultaten te boeken. Dat kan alleen succesvol als uw team daadwerkelijk een High Performance Team is. Een team met de juiste mix van kennis, vaardigheden en bovenal persoonlijkheden.

Onderzoek laat zien dat 90% van het falen van innovatieprojecten is terug te voeren op een ongebalanceerd Team. Triceps biedt u de kennis en de bewezen methode om die 90% faalkans aanzienlijk te verkleinen en uw kans op slagen te maximaliseren.

Wat uw Innovation Team nodig heeft om High Performance te zijn is niet constant. Elke levensfase van uw project vraagt om een andere mix van kennis, vaardigheden en karakters in het team. Waar in het begin creativiteit wordt gevraagd verschuift de focus later naar executiekracht en pragmatisme. Andere structuren, leiderschap en ervaring zijn daarvoor nodig. De uitdaging is te meten welke teamleden wat in kunnen brengen en hoe ze dat te laten doen.

Daarnaast heeft de groepsdynamiek een vormend effect op de teamleden. Daardoor schuiven de verhoudingen. Soms maakt dat het team meer effectief, soms juist minder en in het laatste geval is bijsturen noodzakelijk. De uitdaging is weten wanneer en op welke manier bijgestuurd moet worden. Hoe meet u dat?

Het Triceps Team Assessment Tool is het antwoord op die uitdagingen en helpt u een High Performance Innovation Team te bouwen. Het meet welke rollen passen bij de mensen en is ook het middel om ze te helpen die rollen blijvend effectief in te vullen en hun volle potentieel te bereiken. Juist als het er om gaat!

Met het TTTT stroomlijnt u het innovatieproces vanaf de projectstart door de optimale samenstelling van teamkwaliteiten en groepsdynamiek door mensen passende rollen toe te wijzen. U profiteert door het bouwen van een HPIT, uw mensen doordat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun individuele kracht kunnen ontplooien.

Triceps gets people’s career moving. Our coaches & consultants realize change & improvements in organizations with their extensive knowledge, expertise and exclusive networks.

Employees who feel confident have much more success in realizing effective and lasting change. Triceps’ partners work in a large network of well experienced and seasoned coaches and consultants. They are respected professionals with a good reputation, who earned their credits. This mix allows us to combine a large variety of international expertise in terms of both markets and disciplines. We rely on both professional and personal networks, as well as regional partner agencies across Europe and beyond. Triceps’ sole ambition is to help, develop and grow you and your team.