Triceps in de praktijk

U staat voor een belangrijke uitdaging om te innoveren. Snel veranderende marktomstandigheden, aandeelhouders en andere belanghebbenden/stakeholders vragen om voortdurende aanpassing. Aan u en uw mensen de opdracht resultaten te boeken. Dat kan alleen succesvol als uw team daadwerkelijk een High Performance Team is. Een team met de juiste mix van kennis, vaardigheden en bovenal persoonlijkheden.

Onderzoek laat zien dat 90% van het falen van innovatieprojecten is terug te voeren op een ongebalanceerd Team. Triceps biedt u de kennis en de bewezen methode om die 90% faalkans aanzienlijk te verkleinen en uw kans op slagen te maximaliseren.

Een team bouwen vraagt aandacht, toewijding, inzicht, kennis en ervaring. Het kost tijd en moeite en gaat niet als bij toverslag. Het is een proces met een aantal stappen. Elke stap heeft zijn eigen doel en plaats in het proces en niet of halfslachtig uitvoeren verzwakt de basis van het team. De sterke en tegelijk flexibele fundering die nodig is als de wereld beweegt en de samenhang op de proef wordt gesteld.

In deel 1 noemden we open communicatie, informele verhoudingen en een aantal andere kenmerken vam een HPIT. Onderling vertrouwen speelt een sleutelrol en dat moet groeien. In vervolg op de meting met het TTTT die in deel 2 is beschreven gaan uw teamleden in workshops met elkaar aan de slag om te bouwen aan vertrouwen en inzicht in elkaars kracht en kwaliteiten. Ook de valkuilen van de teamleden worden zichtbaar en vooral bespreekbaar gemaakt en bouwt het team in een veilige setting aan een gemeenschappelijk idioom om groeps- en interpersoonlijke gevoelens te adresseren.

Stap voor stap begeleiden de Triceps coaches en consultants de teamleden individueel en als groep naar een manier van samenwerken waar onderling respect, waardering en vertrouwen de basis vormen voor succesvolle innovatie door een High Performance Team.

Triceps gets people’s career moving. Our coaches & consultants realize change & improvements in organizations with their extensive knowledge, expertise and exclusive networks.

Employees who feel confident have much more success in realizing effective and lasting change. Triceps’ partners work in a large network of well experienced and seasoned coaches and consultants. They are respected professionals with a good reputation, who earned their credits. This mix allows us to combine a large variety of international expertise in terms of both markets and disciplines. We rely on both professional and personal networks, as well as regional partner agencies across Europe and beyond. Triceps’ sole ambition is to help, develop and grow you and your team.