Met Triceps optimaal verbeteren

'We begeleiden organisaties stap voor stap naar een manier van samenwerken waar onderling respect, vertrouwen en waardering belangrijk zijn'

Een High Performing Team kenmerkt zich door volledig betrokken teamleden, die werken aan een gedeeld ambitieniveau. Er is een informele structuur waarin iedereen met iedereen schakelt: de teamleden werken dichtbij en met elkaar en kunnen snel overleggen en afstemmen. Het denken in kansen en mogelijkheden overheerst, de juiste mix van kennis, vaardigheden en persoonlijkheden is aanwezig.

Met Jan Michielsen en Rob Boerboom aan het roer heeft Triceps een bewezen methode in huis om ongebalanceerde teams optimaal te laten samenwerken en resultaten te laten boeken. Stap voor stap worden organisaties begeleid naar een manier van samenwerken waar onderling respect, waardering en vertrouwen de basis vormen voor succesvolle innovatie door een High Performance Team. Wordt in het begin creativiteit gevraagd; later verschuift de focus naar executiekracht en pragmatisme en zijn andere structuren, leiderschap en ervaring nodig.

Een Triceps High Performing Teamtraject vindt plaats over een periode van 12 maanden en bestaat uit individuele assessments met individuele terugkoppeling, gevolgd door drie workshops. Die behandelen achtereenvolgens:

  • het creëren van bewustwording, bekend worden met elkaars gedragsprofielen en de wijze waarop effectief met elkaar kan worden samengewerkt (workshop 1);
  • de focus op het creëren van een high performance team, inclusief evaluatie van de huidige teamsamenwerking (workshop 2) en
  • het creëren van ‘rules of engagement’, evaluatie van de teamprestaties inclusief het borgen van de optimale vorm van samenwerking (workshop 3).

Met meer dan honderd Fitch-assessments in zes landenteams in vier maanden tijd heeft SecureLink Europa een intensief en volwaardig Triceps High Performing Teamtraject doorlopen. Mark Jenster, General Manager SecureLink Nederland in Sliedrecht bespreekt hoe hij vanuit de groeifase van zijn scale-up organisatie naar een corporate omgeving de ontwikkeling naar een High Perfoming Team ervaren heeft.

Sinds maart 2017 is Mark Jenster General Manager bij SecureLink Nederland in Sliedrecht, een van de marktleiders op het gebied van cybersecurity. Voor klanten in de financiële, retail- en overheidssector vertaalt SecureLink de organisatiestrategie naar een security roadmap voor een beter beveiligingsniveau, onder meer door consultancy, technische oplossingen en managed services te leveren. Dankzij Triceps wordt SecureLink in heel Europa vanuit een High Performing management bestuurd. In vier maanden tijd hielden Jan Michielsen en Rob Boerboom ruim honderd fitches in de zes landenteams en het holdingsteam van SecureLink als onderdeel van een High Performing Teamtraject.

Jan Michielsen

Rob Boerboom

Jenster kende het bedrijf al en werd gevraagd de transitie van het Nederlandse team te leiden: van reseller naar services company. Complex, in een markt waar huidige klanten liever ‘on the go’ betalen dan dat zij zich voor langere tijd committeren zoals van oudsher gebruikelijk was: ‘SecureLink moet externer gaan denken en de organisatie moet daarin mee.’ Voor het transitietraject is zo’n vier tot vijf jaar uitgetrokken. Mark Jenster: ‘Ik begon mijn nieuwe baan met een 100 dagen-plan, wilde eerst mijn rondje maken alvorens met een visie en plan van aanpak te komen. Als eerste sprong de cultuur me in het oog: ik trof een low performance managementteam aan, toen nog met 10 mensen. Elk lid van het MT was deskundig en aan het werk in zijn of haar functiegebied. De organisatie werd directief gestuurd. Ook al functioneerde dat prima, een omslag naar een dienstverlenende organisatie konden we alleen maken als we ons dienstenportfolio anders zouden inrichten. Om die verandering te kunnen managen wilde ik een High Performance Team creëren. Het hele MT moet snappen wat je aan het doen bent en daarom moeten het Waarom, Hoe en Wat bij iedereen centraal staan. Voor dat traject had ik Triceps on top of mind. Ik had door hen al eens een job validatie laten doen en ben zeer te spreken over hun aanpak.’
‘Ik wilde in zo kort mogelijke periode op High Performance Teamniveau opereren. SecureLink is gevestigd in zes landen in Europa, we gingen van start met ons eigen, Nederlandse team.

Begeleid door Triceps loodsten we het MT achtereenvolgens door de zogeheten individuele- en groeps- Fitch-analyses en een team assessment aan de hand van het model van Patrick Lencioni, Daarmee breng je de belangrijkste valkuilen van een team in kaart. Vertrouwen, conflicthantering, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid waren de meetcriteria. Om in beeld te brengen waar het team staat, hielden we een nulmeting.

Alle teamleden beoordeelden anoniem deze valkuilen voor het team en met een stoplichtsysteem werden kleuren toegekend aan deze dysfuncties. Op een score van 1 tot 10, waarbij 10 perfect is, rolde er bij ons de score 2 uit. We hadden dus nog aardig wat aan de weg te timmeren.’

‘In 2017 werden vijf teamsessies gepland. Tijdens de eerste drie dagen zoomden Jan Michielsen en Rob Boerboom in op de kaders van het High Performing Team: hoe ziet dat er precies uit? Wat moeten we dan gaan doen?

Hun combinatie was ijzersterk: Jan als business man met een schat aan ervaring en inzicht, samen met Rob die een enorm empathisch vermogen heeft en echt gericht is op de mensen zelf. De voorbereiding van die dagen verliep heel organisch: zij schetsen de scenario’s en samen bepaalden we het gewenste effect en de risico’s van die dag. Vertrekkend vanuit mijn gevoel en de Triceps-methode toetsend, trechterden we naar het hogere doel. Heel fijn, hoewel het ons ook had geholpen als we vooraf al wat meer helderheid gecreëerd hadden: wat gaan we doen, wat verwacht je van mij? Een goede voorbereiding is het halve werk.

De vierde sessie stond in het teken van het echt menselijke aspect in het team: vertrouwen, commitment naar elkaar. Onmisbaar voor een goed teamgevoel. Nadat Rob en Jan de reeks afsloten organiseerde ik nog een teamuitje. Belangrijk om het verworven vertrouwen verder op te bouwen. Onze score? Inmiddels was dat een 7!’

'Je móet beginnen bij jezelf als je als leider het team wilt veranderen'

Jan Michielsen was ook mijn persoonlijke coach. In het begin is dat raar. Persoonlijk contact hebben terwijl je met het hele team zo’n traject doorloopt, dat vóelt als een conflict of interest. Het tegendeel is waar: die twee trajecten juist naast elkaar te plaatsen, stelde mij perfect in staat optimaal vorm te geven aan mijn stijl van leidinggeven.
Als je als leider verwacht en tot doel hebt je team te veranderen en anders te laten denken, dan móet je beginnen bij jezelf. Dat vloeit door in de organisatie en draagt bij aan succes. Mijn stijl is dat ik vooroploop, ik doe het als eerste, ook als ik me daarvoor kwetsbaar moet opstellen. Jezelf kennen en vragen stellen bij je eigen functioneren hoort daar ten volle bij. Daarmee leid je de weg en laat je zien dat jij bereid bent het voortouw te nemen. Dat wordt gevoeld en ervaren, het overtuigt.

Ik bel nog regelmatig met Rob en Jan; zij geven nu vooral persoonlijke coaching aan mij als directeur. Het is van grote meerwaarde dat zij de business begrijpen én mij snel handvatten bieden, zodat ik met mijn team resultaat kan boeken. Ze geven bijvoorbeeld eenvoudige gesprekstechnieken of maken concreet welke rollen bij iemand passen. Neem mijn regierol: hun advies helpt mij doelstellingen te realiseren en beslissingen te nemen. Ook voor het borgen van de gemaakte afspraken heb ik de behoefte aan sparren met Triceps.’

‘In korte tijd hebben we veel stappen gemaakt. We waren individuen met een doelstelling en nu, anderhalf jaar later, zijn we een team. Gaan voor het gezamenlijke resultaat van SecureLink. We vertrouwen elkaar meer, stralen dat ook uit. We hebben meer respect en meer ontzag voor elkaars autoriteit. Zo’n positieve dynamiek is het belangrijkste dat er is! Toch streven we wel echt naar een 8 of 9. Ik zal een terugkomsessie initiëren. Ook moet je er andere dingen voor doen, zoals de marktontwikkelingen volgen, vakinhoudelijk aan de slag gaan en de profielen van mensen nagaan: zijn we future fit?’

'Positieve dynamiek is het belangrijkste dat er is!'

In het High Performing Teamtraject van Triceps wordt al ruim 10 jaar succesvol gewerkt met fitches: een psychologisch systeem voor het ordenen van gedrag. Met fitches meten we het huidige effectieve en ineffectieve gedrag en het streefgedrag en valideren we gedragsanalyses aan functieprofielen. Fitch wordt gebruikt bij individuele-, team- en cultuurtrajecten.

Het model werd in 1985 ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en Twente en is gebaseerd op Big-5, Belbin-teamrollen, MBTI, Insights, DISC, Real-/Management Drives.

Tekst: Brief van de Koning

Namens het gehele Triceps team danken wij Jan Michielsen, Rob Boerboom, Mark Jenster van Securelink Nederland, Joyce Bastiaans van Secure Design en Lidy Lathouwers van ons vaste schrijversteam van Brief van de Koning voor hun inspirerende woorden.