KPI: DE MENS

Triceps’ business coach en duurzaam veranderstrateeg Hans Prein leverde een waardevolle bijdrage aan het nieuwste boek van Eldert de Jager en Jako van Slooten: Navigeren met KPI-dashboards.
Eldert de Jager is expert op het gebied van financieel management en strategierealisatie en houdt zich bezig met het inrichten van management dashboards. Maar al te vaak ziet hij dat bedrijven bij zo’n dashboard een duidelijke, actiegerichte koppeling tussen de kritische succesfactoren en kritische performance-indicatoren (KPI) nalaten. Volgens Eldert kunnen deze dashboards niet alleen beter worden ingericht, maar moeten ze ook centraal worden gesteld in de bedrijfsvoering. Uiteindelijk moet een dashboard immers zicht geven op het slagen van de missie waaruit de bedrijfsdoelstellingen voortkomen.
De Jager vroeg Triceps-strateeg Hans Prein te reflecteren op zijn visie. Beiden kijken beroepsmatig in heel veel verschillende ‘keukens’, zij het vanuit een verschillend perspectief. Misschien is het omdat Prein van huis uit astrofysicus is, dat hij in transitietrajecten altijd bewaker is van de alpha én beta-kanten van de zaak, van het mens-zijn in een wereld van techniek en wetenschap. De feedback van Hans was verrassend voor Eldert. Hans: ‘Ik gaf aan dat ik de menselijke aspecten miste in het geheel. Die aspecten spelen net zo’n belangrijke, zo niet dé belangrijkste rol bij het succesvol opzetten, implementeren en onderhouden van een dashboard.’
Toen Eldert de Jager een aantal maanden later van Noordhoff Uitgevers de vraag kreeg een leerboek te schrijven voor het Hoger Onderwijs, besloot hij de visie en aanvullingen van Hans Prein op te nemen in het boek. Hans: ‘Hiermee kan onze ervaring leiden tot kennis die nu op een jongere generatie wordt overgebracht, dat is mooi! Het is vrij uniek in de financiële vakliteratuur dat dit boek uitgebreid aandacht besteedt aan het menselijke aspect als kritische succesfactor.’

Op 20 juni 2018 vond in Hotel New York Rotterdam de feestelijke lancering plaats van Navigeren met KPI-dashboards.

Hier lees je meer over het boek:

Navigeren met KPI-dasboards
Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-87541-1
Eldert de Jager & Jako van Slooten