Leiderschapsondersteuning voor Scale-ups, deel 2

Het transformeren van een start-up naar een scale-up is een intensief en complex proces. Zo’n transformatie brengt talloze uitdagingen met zich mee en vereist leiders die de organisatie succesvol door deze fase kunnen loodsen. Triceps ondersteunt vaak leiders van hightech startup- en scale-up organisaties. In deel 1 gaven we een korte schets van de ‘blinde vlekken’ bij de founders van een start up. Hier delen we enkele belangrijke observaties en aandachtspunten waarvan leiders doordrongen moeten zijn tijdens de overgangsfase van startup naar scale-up. Het gaat daarbij over thema’s als besluitvorming, teamdynamiek, politieke verhoudingen, controle over veranderende prioriteiten en de toegevoegde waarde van executive coaching in dit proces.

De overgang naar een scale-up vraagt om een evolutie in de leiderschapsstijl. Wij helpen leiders inzicht te krijgen in hun eigen vaardigheden, duidelijk te maken welke leiderschapstijl het beste bij haar of hem past en welke leiderschapseisen noodzakelijke zijn voor een groeiende organisatie. Zo kan tijdig gewerkt worden aan bijsturing en finetuning. Met coaching en mentoring kan een combinatie van stijlen worden ontwikkeld die past bij de scale-up organisatie en die aansluit op individuele ambities en vaardigheden.

Telkens veranderende prioriteiten en toenemende complexiteit kunnen overweldigend zijn voor een onervaren leider en een verlammende impact hebben. Door te werken aan vaardigheden op het gebied van timemanagement, zelfinzicht, delegeren, empathie en sociale vaardigheden, ben je als leider beter in staat om prioriteiten te stellen en een juiste balans te vinden, terwijl je jouw organisatie op koers houdt.

Even goed kan de conclusie zijn dat het individuele leiderschapspotentieel in een andersoortige rol en verantwoordelijkheid veel beter tot z’n recht komt. Door hier tijdig op te anticiperen, voorkom je dat bijvoorbeeld persoonlijk inefficiënt gedrag een hick up wordt in het schalingsproces van de organisatie.

Als leider van een scale-up word je geconfronteerd met steeds complexer besluitvormingsprocessen en een groeiend aantal belanghebbenden. Effectieve besluitvorming en het managen van stakeholders en verwachtingen is van cruciaal belang voor het succes. Door te anticiperen op verschillende scenario’s en zo risico’s en kansen te identificeren wordt de impact van strategische beslissingen duidelijker. En door de juiste mensen, expertise en netwerken bij elkaar te brengen, verzamel je input vanuit verschillende perspectieven. Dit helpt om blinde vlekken binnen jouw eigen bubbel te vermijden en een breder draagvlak voor beslissingen te creëren.

Vrijwel iedereen die actief is betrokken bij en in startup en scale-up bedrijven erkent de waarde van leiders die in staat zijn om meerdere leiderschapsrollen te vervullen tijdens de scale-up transitie. Executive coaching draagt bij aan het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden, effectieve informatieverstrekking en besluitvorming. Zo wordt het leiderschap versterkt, verbetert de besluitvorming, bevordert het de effectieve teamdynamiek, helpt het bij het managen van politieke verhoudingen en stelt het leiders in staat om succesvol te anticiperen op veranderende prioriteiten. Dit zorgt voor een positieve bedrijfscultuur en een stimulerende werkomgeving, wat onder andere van cruciaal belang is voor het aantrekken en behouden van talent.

Met een investering in executive coaching wordt zo een stevig houvast geboden voor het succes en de groei van scale-up bedrijven.

Triceps helpt graag en goed!

Triceps helpt leiders en organisaties hun doelen te bereiken. Door onze matching, coaching en chief on demand schakel jij als executive of bedrijf door naar de volgende versnelling.

Nieuwsgierig hoe wij kunnen helpen, neem dan contact op via 088 – 5000 500 of stuur ons een bericht waarmee wij jou kunnen helpen!

White paper: High Performance Teams

In dit white paper voor leiders en managers delen we:
✓ De kenmerken van falende en winnende teams.
✓ Waarom het ene team een succes is en het andere een mislukking.
✓ Hoe je als verantwoordelijke een High Performance Team bouwt.