Scaling-up Business: Mens, Proces & Beslissen

Als een startup begint te rijpen en het de groei echt substantieel wil versnellen, moet er kritisch worden gekeken naar de mensen, processen en cultuur binnen de organisatie. Het is evident dat de besluitvorming, performance management en zaken als governance binnen een start-up vaak heel overzichtelijk zijn, gezien de relatief beperkte omvang en missie van deze organisaties. In de overgang naar een fase van opschalen ontstaan op elk van deze gebieden nieuwe uitdagingen. Prioriteiten in de strategie worden belangrijker en vragen om een andere vertaling in de organisatie en rapportagelijnen veranderen.

Start-ups zijn vaak terughoudend om meer processen en daarmee structuur te introduceren; dit roept de angst op dat de toenemende complexiteit de gang van zaken zal vertragen.

Echter, op de (middel)lange termijn bezien zijn goede processen juist van onschatbare waarde. Ten aanzien van de governance bijvoorbeeld zullen de vier kernbedrijfsprocessen (go-to-market, productontwikkeling, operations en ondersteuning) er heel anders uitzien naarmate bedrijven volwassen worden. Start-ups focussen zich vaak op het binnenhalen van klanten en omzet, ongeacht de wijze waarop. Naarmate ze groeien moet de complexiteit van meerdere kanalen, platforms en partnerschappen worden gemanaged. Communicatie tussen verschillende afdelingen en belangenafweging wordt dan steeds belangrijker, maar ook moeilijker.

Studie van McKinsey heeft duidelijk gemaakt dat de meest succesvolle snelle groeiers deze complexiteit ondervangen door hun besturingsmodel cross-functioneel in te richten. Zij stellen duidelijke KPI’s en OKR’s [objectives+key results] vast die teams moeten behalen. Door deze cross-functionele benadering stimuleren scale-ups kennisuitwisseling, onderlinge afhankelijkheden en worden pijnpunten sneller geïdentificeerd waardoor prestaties snel kunnen verbeteren.

De succesvolste groeiers onderscheiden zich ook in hun besluitvormingsproces dat door 3 elementen wordt gekenmerkt: het is inclusief en het perspectief van alle relevante stakeholders wordt verzameld zodra belangrijke besluiten moeten worden genomen.

Daarbij is er volstrekte duidelijkheid over wie uiteindelijk de beslissende stem heeft. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Er is helder onderscheid tussen zij die adviseren en de beslissers. En consensus wordt niet verward met inclusie.

Triceps helpt leiders en organisaties hun doelen te bereiken. Door onze matching, coaching en chief on demand schakel jij als executive of bedrijf door naar de volgende versnelling.

Nieuwsgierig hoe wij kunnen helpen, neem dan contact op via 088 – 5000 500 of stuur ons een bericht waarmee wij jou kunnen helpen!

White paper: High Performance Teams

In dit white paper voor leiders en managers delen we:
✓ De kenmerken van falende en winnende teams.
✓ Waarom het ene team een succes is en het andere een mislukking.
✓ Hoe je als verantwoordelijke een High Performance Team bouwt.

executive search whitepaper