Solliciteren wordt een spel

Gaming wordt steeds vaker toegepast in het recruitmentproces. De gegevens die zo worden verzameld geven inzicht in het karakter van de kandidaat. Hoe reageert hij onder druk, hoe reageert hij op onzekerheid. Sollicitanten worden bij gaming niet beoordeeld op hun CV en wat ze vertellen, maar op hun gedrag.
De mens maakt structureel (statische) denkfouten en vertrouwt teveel op intuïtie. Daniel Kahneman toonde het aan in z’n boek ‘Ons feilbare denken’.

Ook bij de selectie van nieuwe medewerkers gaat het vaak niet anders. Kandidaten worden beoordeeld op basis van zaken die de potentiele nieuwe baas zelf leuk of onaangenaam aan die personen vinden. Of het gedrag dat een kandidaat vertoont tijdens een sollicitatieprocedure, wordt getypeerd als uiting van vaste karaktereigenschappen, terwijl vertoond gedrag afhankelijk is van de situatie. Ook wordt er door hiring managers te veel waarde gehecht aan [vaak een beperkt aantal] eigen eerdere succesvolle aannames van nieuw personeel en factoren die zij zich gemakkelijk kunnen herinneren.

Het gevolg: grotere kans op bad hires met alle negatieve gevolgen van dien voor de betrokken individuen en de organisatie.

Logisch daarom dat algoritmen, (big) data en technologische hulpmiddelen een steeds prominentere rol gaan spelen bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Gaming biedt hiervoor prachtige mogelijkheden zoals blijkt uit het artikel (Solliciteren 3.0) van Nick Kivits in het FD van 3 september 2016. Zeker voor de generatie professionals die is opgegroeid in het online tijdperk.

Triceps richt zich met ook met haar Executive search activiteiten op een andere doelgroep: managers en specialisten die niet alleen de koers, maar vaak ook het gezicht van de organisatie bepalen. Bij deze ervaren professionals zijn de hard skills zelden een punt van discussie. Zij beheersen hun vakgebied. Hun succes wordt meer nog door hun gedrag bepaald. En dit gedrag is meetbaar en kan daarmee objectief gemaakt worden.

Niets menselijks is ook de consultants van Triceps vreemd. Om de lessen van Kahneman ter harte te houden en ons denken, ons weten en onze intuïtie te staven, meten wij het gedrag van onze kandidaten. Wij gebruiken hiervoor de assessmenttool Fitch waarmee we het gedrag van professionals niet alleen kunnen matchen met de vereisten van een baan of binnen een team, maar ook met die van een strategische richting of een gewenste organisatiecultuurverandering.

Onze assessmenttool is geen spel, maar het levert wel winnaars op: individuen en organisaties die heel goed van elkaar weten waaraan ze beginnen na de afronding van een succesvol sollicitatieproces. En Triceps bouwt zo gestaag aan steeds meer data en inzicht in de kwaliteiten en het gedrag van succesvolle managers en directieleden.

Past gaming nu (nog) niet binnen uw organisatiecultuur, maar wilt u wel een externe validatie die duidelijk maakt dat uw toekomstig talent past binnen uw cultuur? Dan bewijst ons assessment ook voor u z’n waarde.