- Triceps: Executive Search –

E-nnovatiemanager ICT

E-nnovatiemanager ICT (reeds vervuld)

Opdrachtgever is een maatschappelijke organisatie gevestigd in de randstad. Een dynamische organisatie waar met passie en expertise gewerkt wordt aan resultaten met meetbare maatschappelijke impact op het terrein van veiligheid en ongevallenanalyse. Tot de focusgebieden behoren onder andere de zorg, het medische en sociale domein en het onderwijs. Alle ca. 60 medewerkers met academische achtergrond en haar flexibele schil werken samen met overheidsinstellingen en private organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Er heerst een open en professionele cultuur en er wordt markt- en resultaatgericht gewerkt. De organisatie heeft de expliciete ambitie uitgesproken om digitalisering en de mogelijkheden die dit biedt in haar dienstenportfolio verder uit te bouwen en is daarom op zoek naar een E-nnovatiemanager ICT.
In de visie van opdrachtgever is de tijd nu rijp om ICT vanuit een ondersteunende rol om te vormen naar een strategisch speerpunt. Daartoe is het nodig om vanuit creativiteit en ondernemerschap over grenzen heen te kijken en nieuwe dwars- en samenwerkingsverbanden te creëren. Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de digitale stip aan de horizon. Dat doe je op basis van een uitgesproken visie over digitalisering en de toekomstige ontwikkelingen & mogelijkheden daarin (o.a. e-health, gaming, data mining, AI). Je maakt expliciete keuzes en vertaalt deze naar een strategie op basis van draagvlak bij alle stakeholders. Bovendien zorg je als projectregisseur voor de operationalisering en inbedding in de organisatie, waarmee je actief bijdraagt aan verhoging van het E-bewustzijn en de efficiency-graad. Je bent lid van het managementteam en primair verantwoordelijk voor alle ICT-vraagstukken. Kortom: een mooie mix van visie, strategie en meewerkend voorman en daarmee een 50/50-combinatie van denken en doen.
Jij beheerst het werkterrein en wil nu vanuit een verantwoordelijke positie een duidelijke stempel zetten voor & met een organisatie met echte maatschappelijke impact. Je hebt ervaring in een rol als informatiemanager. Daarnaast herken je jezelf in het volgende:

  • Academisch niveau in een relevant vakgebied
  • Scherp analytisch inzicht
  • Samenwerker, verbinder en overtuigend communicator
  • Nuchtere ondernemende persoonlijkheid
  • Creatief en concreet: je komt met oplossingen, ideeën en invalshoeken, doorziet ontwikkelingen en vertaalt deze naar (strategische) kansen en mogelijkheden
  • Substantiële kennis van en ervaring met projectmanagement en het leiden van ICT projecten
  • Minimaal 5 jaar ervaring op het terrein van digitalisering en organisatieontwikkeling
  • Bovengemiddeld gevoel voor en begrip van de organisatiecultuur van markt- en resultaatgericht opererende maatschappelijke stichting.
Voor meer informatie over de rol, of om jouw interesse kenbaar te maken, neem je contact op met Harry Nauta (+31 (0)6 29 50 40 30). Jouw sollicitatie kun je richten aan nauta@triceps.nl.

    Upload hier je CV: