TALENT HERKEND

Gecoacht worden betekent voor mij: worden wie je bent. Als je weet wie je bent, kan je beter met situaties omgaan en heb je meer keuzes. Coaching is het begeleiden van mensen en hun teams in hun ontwikkelingsfase. De basis daarvoor ligt in gelijkwaardigheid, respect en veiligheid, en er ligt een duidelijk afgesproken doel aan ten grondslag. In dit proces vervul ik de rol van ondersteuner, begeleider en adviseur bij het afleggen van een nieuw ontwikkelingsdoel.

Het begint allemaal bij het in verbinding komen met jezelf

In mijn dagelijkse praktijk ervaar ik dat coachingsdoelen vaak gaan over: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat drijft mij nu echt? Welke belemmerende patronen kan én wil ik loslaten in m’n leven? Hoe ga ik mijn denkpatronen omzetten in daadkracht? Mensen ervaren doorgaans hoge (werk-)druk en er is maar weinig echt aandacht voor elkaar. Veel van dit soort vragen heb ik zelf eerst moeten doorleven en doorgronden voordat ik met anderen aan de slag kon gaan.

Voorwaarden om de coaching te starten zijn onder meer de ‘klik’ met de ander, elkaar vertrouwen, luisteren naar wat gezegd wordt en vooral naar wat niet gezegd wordt. En ook: inlevingsvermogen hebben, niet (ver-)oordelen, eigen grenzen kennen en (gepaste) afstand houden.

Verandert de wereld om je heen, dan moet je zelf ook veranderen om jezelf te kunnen blijven. Door jouw kijk op het leven te wijzigen, verandert de wereld waarnaar je kijkt. Het gaat erom, dat je leidinggeeft aan jezelf. Maar hoe doe je dat, als je jezelf niet de vrijheid gunt om fouten te maken? Het begint allemaal bij het in verbinding komen met jezelf.
Wil je alles zelf blijven controleren of wil je beter overzien en weten waar je op lange termijn naartoe gaat? Eigenschappen als perfectionisme en naïviteit of je ego blokkeren vaak het antwoord op deze vraag. Ben je op zoek naar bevestiging of erkenning? Aan de hand van het ZelfKennen, ZelfKiezen en ZelfSturen principe van Triceps neem ik m’n kandidaten mee op weg naar het realiseren van hun coachingsdoel. Het beste uit mensen haal ik niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren. Daar zit voor mij de lol van het coachen. Hoe ziet dit plaatje er voor jou uit?
Elk traject wordt voorafgegaan door een Triceps Talent Assessment. Deze tool verschaft snel inzicht in het huidig gedrag (effectief en niet-effectief), de waarden (ambitie) en de ontwikkelindicaties om je ambitie te realiseren. Vanwege het unieke woordenboek in deze tool, ben ik ook in staat functies op beide gedragingen te valideren. Hierdoor kan gemeten worden waarom iemand goed past op een functie, maar ook waarom niet. Dit geldt zowel voor individuen als voor teams.

Het effect van dit assessment zit ‘m niet zozeer in de resultaten van de uitslag, maar in het gesprek wat we hierover hebben. We bespreken welke unieke gedragscombinaties iemand typeren en hoe hij of zij valkuilgedrag kan omdenken naar effectiviteit én kracht. Jezelf minder serieus nemen met je eigen valkuilen werkt bevrijdend. Voor deze zelfkennis heb je juist andere mensen nodig! We gaan samen in gesprek over levensvragen, persoonlijke keuzes en mogelijke blokkades. Ik creëer een open sfeer, stel me kwetsbaar op en maak gebruik van de werkvormen en oefeningen uit m’n eigen geschreven handboek: Het Triceps Coaching Manual. Ik rust pas als het doel van coaching bereikt is.

Gedrag is meetbaar en bepaalt in belangrijke mate het succes van iemand in de praktijk. Vanzelfsprekend wordt bij elk coachingstraject eerst gedefinieerd, wat succes betekent voor deze persoon. Welke verantwoordelijkheden passen bij welke levensfase? In hoeverre is iemand bereid om zijn gedrag aan te passen aan veranderende omstandigheden? Soms moet je veranderen om jezelf te kunnen blijven.

Soms moet je veranderen om jezelf te kunnen blijven

Niets is leuker om anderen (en ook mijzelf) een spiegel voor te houden. We leggen onszelf vaak de grenzen van ons talent op, een ander zal dit niet doen. Welke angsten en/of verlangens heb jij? Wat remt je? Wie veroordeelt je handelen? Wat gebeurt er als je je kwetsbaar durft op te stellen?

Opdrachtgevers mogen zich meer en meer bewust worden van de echte talenten die bij hen rondlopen. Worden talenten wel ingezet op hun professionaliteit, hun leiderschap of op hun managementvaardigheden? Wat maakt een talent een talent? Welke talenten beschikken zowel over leiderschaps- als managementkwaliteiten en zijn de zogeheten High Performers? Wie zijn de visionairs? Wie krijgt mensen in beweging (en waarom?) Wie weet het beste in een ander aan te wakkeren?

In mijn werk adviseer ik ook hoe de menselijke maat het verschil kan maken in de slagkracht van de door ondernemingen en hun investeerders gestelde doelen. Welk talent past het best op korte, middellange en lange termijn bij de groeifase van je bedrijf?

Wordt talent niet herkend, dan speelt communicatie altijd een grote rol. Je zegt bijvoorbeeld dat je kunt samenwerken, terwijl je dat helemaal niet goed kunt. Je etaleert je vakkundigheid, of juist niet. De mate van werkdruk speelt mee, ook als de oorzaken buiten jezelf liggen: is je werk goed geprioriteerd en georganiseerd of steven je individueel of collectief af op een burn-out? Is er loopbaanperspectief: denk je na over volgende stappen? Wat neem je mee uit het verleden? Hoe integreer je dit in het heden? Hoe ga je om met emoties? Is er empathie naar een ander?
Cruciaal is de aanwezige energie, balans en werkplezier. De mate waarin je elkaar de tijd en rust geeft om successen en plezier met elkaar te vieren. Ontbreekt bevestiging en waardering, dan houdt het plezier op, je loopt erop leeg.

Het doorleven van de Fitch-methode van Triceps kan een zinvolle bijdrage leveren. De test is zo omvangrijk dat je je intuïtie wel móet laten spreken, het enkel op ratio doorlopen hou je niet vol. In de Fitch wordt introspectie toegepast op je leer- en communicatiestijl. Het is een van de werkvormen waarmee we tot resultaat komen in High Performing Teamtrajecten. En waarbij jij het altijd aan jou is, wat we beoordelen en trainen.

Al dan niet ingegeven door High Performing Teamtrajecten, Management Development trajecten, outplacement-, functievalidatie- of andere business vraagstukken richt Triceps-coach Rob Boerboom zich primair op Executive Coaching. Hij verbindt business opportunities met kennis van mensen en heeft een neus voor talent. Het coachvak leerde hij in de praktijk bij diverse IT-werkgevers in het verleden, de theorie leerde hij onder andere bij de partners van het Arbora Global Career Partners netwerk in Londen.

Rob wordt regelmatig ingevlogen bij scale-up en startup’s van bedrijven en corporate ondernemingen. Hij geeft lezingen, workshops en presentaties op career events door heel Nederland. Sinds 2006 doet hij veel onderzoek en validatie naar gedrag- en functieprofielen op basis van de Triceps Talent assessments. Hij schreef voor Triceps twee handboeken over Mobiliteit en Executive Coaching. Rob brengt altijd zichzelf mee.

Tekst: Brief van de Koning

Namens het gehele Triceps team danken wij Rob Boerboom, Joyce Bastiaans van Secure Design en Lidy Lathouwers en Merel Morre van ons vaste schrijversteam van Brief van de Koning voor hun inspirerende woorden en hulp.